poniedziałek, 22 lutego 2016

JAK NASZE KOŚCI TRZYMAJĄ SIĘ RAZEM?

Dnia 22.02.2016 r. uczyliśmy się o budowie i konstrukcji szkieletu człowieka. Poznawaliśmy budowę kości, rodzaje kości kończyn dolnych i górnych, funkcje i rodzaje połączeń między nimi, czyli stawy. Na początku obejrzeliśmy film z udziałem naukowca, który przedstawił dzieciom sposób połączenia kości ze sobą, który ma wpływ na ich ruchomość. Dzieci w grupach przyglądały się szkieletom, zaznaczały flamastrami, gdzie w ciele człowieka znajdują się stawy. Sprawdzały od razu na sobie, poruszając ręką i nogą, czy zaznaczyły prawidłowo. Następnie z masy solnej lepiły kości, zachowując charakterystyczne ich cechy. Było to bardzo ważne, by skutecznie wykonać kolejne zadanie. Kiedy nasze kości były już twarde i wyschły, dzieci w parach, wykorzystując różne materiały, próbowały wykonać połączenia stawowe. Miały do dyspozycji gumki, rękawiczki, taśmę, wstążki, plasteliny i inne przedmioty. Zajęcia w ramach programu Nauczyciel Uniwersytetu Dzieci "Jak nasze kości trzymają się razem?"