JEDZMY ODPOWIEDZIALNIE

„Jedzmy odpowiedzialnie - Eat Responsibly” to projekt mający na celu promowanie postaw i podejmowanie działań w kierunku zrównoważonej konsumpcji w kontekście rozwoju globalnego. 

Projekt jest realizowany w placówkach edukacyjnych na różnych poziomach edukacji. 

Projekt "EAT RESPONSIBLY"jest realizowany przez 9 krajów europejskich: Czechy – jako lider projektu, Bułgaria, Litwa, Chorwacja, Rumunia, Polska , Słowacja, Słowenia, Malta – jako partnerzy.